Tid på köpet

En del tror att, dagens tid, låt oss säga en timma, är lika lång som en timma var för hundra år sedan.

Inget kunde vara mer fel. En äldre hundraårig timma är betydligt längre och mer värdefull än en ny modern timma. Den gamla timman rör sig avsevärt både långsammare och värdigare, den är liksom rundare men samtidigt mer utdragen. Timman idag är kompaktare och försvinner ända upp till sex gånger snabbare!

På Sjölyckan tillämpar vi, i samarbete med några hundratal företag runt om i världen, den gamla men inte uråldriga, nästan utdöda 1850-tals timman.

Tidsinflationen är en mycket gammal företeelse och anses av en del kunna dateras ända till när Wallerie Woodstock lyckades lagra eld. Andra menar att den började först när Somóne Shmeller samlade in djurspillning för att få sina grödor att växa snabbare. Dock är det först under de senaste århundraden som den fått en avgörande global betydelse.

Att timmans inflation inte på långa vägar är lika välkänd som te.x kronans eller dollarns beror dels på att forskarna inte kan enas om hur kort den nuvarande timman blivit och till vilket år eller ens århundrade vi ska datera ursprungstimman, men också att den ekonomiska och politiska makten applåderar tidsinflationen som ett sätt att få hjulen att snurra ännu snabbare. En högljudd och allmän diskussion om tidsinflationen skulle riskera att allvarligt skada somligas goda ekonomi.

När “man” nyligen lade till en tiondels sekund på ett dygn var detta ett första medvetet experiment för att noggrant kunna mäta den exakta verkan detta tillägg gav. EU lär inom kort ihop med världsbanken föreslå att öka dygnets timmar till 26 och årets dagar till 395. Om detta kommer att motverka eller snarare öka tidsinflationen är forskarna mycket oense.

Idag är dessutom inte tiden likadan överallt. Flyger du kan flera timmar försvinna som i ett trollslag, människor i rymden förlorar flera månader på relativt kort tid. Vi har uppfunnit rörlig tid och fast tid, vi mäter hundradelar och tusendelar… av en sekund. Vi flyttar fram klockan ibland och flyttar tillbaks den igen. Vi kan ringa utländska bekanta och befinna oss i samma men ändå olika realtid. Tid som dessutom skiljer sig åt i värde beroende på plats i världen.

Tiden går lite långsammare i Stockholm än i New York, ännu något långsammare i Karlstad och Borås och i Sverige precis som i övriga världen allra långsammast i små avlägsna skogsbyar. Detta avspeglas ju mycket riktigt även i priserna på respektive ord då vi allt oftare handlar med produkter och tjänster utifrån dess värde i tid istället för innehåll.

Hur tidsinflationen började är man alltså inte helt överens om. Somliga forskare ser kopplingen till miljöfrågorna, andra till den ökande populationen medan vissa pekar ut det allmänt ökade välståndet som startskottet. Ytterligare andra försöker få oss att tro att tidsinflation likt global uppvärmning är bluff och inte existerar.

Flertalet forskare tycks ändå luta åt att den nuvarande inflationshastigheten uppstod då människan bröt ner minuter till sekunder. När detta hände för drygt hundra år sedan arbetade vi i genomsnitt 10-12 timmar per dag, vi arbetade sex dagar i veckan och lade oss att sova när det blivit mörkt. Vi hade fler barn, vi levde kortare tid, hade inga flygplan, motorvägar eller ens bilar, ingen elspis, kyl, frys, matberedare eller ens en blender… Trots detta har man oftast ett överskott av tid. Studier av människor på 1630-talet har visat spår efter endast ett hundratal jorden över som ansåg sig ha ont om tid.

På Sjölyckan finns inga klockor med sekundvisare och även om inte tiden stått helt stilla sedan disponentens dagar så har den på hundra år rört sig betydligt långsammare än på andra platser. Här knarrar fortfarande trägolven sitt tydliga budskap: Ta det lugnt – du hinner! Klockorna på väggen låter lite annorlunda, flugorna flyger lite långsammare och det tar något ögonblicks längre tid innan varmvattnet kommer ur kranen.

För denna svunna och långsamma tid betalar du inget extra. Tvärtom är den till och med billigare än på många toppmoderna restauranger där man också misslyckas med att få särskilt mycket tid över till den det handlar om – gästen.

 

Välkommen hit och upplev själv!